De nadelen top 10 van het LBIO

Als je ex de alimentatie niet betaalt, wordt je zonder nadenken door je advocaat of gemeente doorverwezen naar het LBIO, omdat dit ‘gratis’ zou zijn. Wat ze vergeten te vertellen, is de lange lijst aan nadelen die aan het LBIO kleven en als je die zou kennen, je nooit naar het LBIO zou zijn gegaan.

1. Lange wachtlijsten

De praktijk laat zien dat je na je aanmelding bij het LBIO pas 2 tot 3 maanden later aan de beurt bent om geholpen te worden.

Basic-Incasso gaat meteen nadat je het stappenplan hebt ingevuld voor je aan de slag!

2. De 6 maanden grens

Jouw alimentatie vordering mag bij het LBIO niet ouder zijn dan 6 maanden.

Bij Basic-Incasso maakt het niet uit hoe oud je claim is. We stuiten zelfs de verjaring als dat nodig is!

Alimentatie

3. Tijd verspillende bemiddeling

Het LBIO gaat eerst brieven sturen en daarna proberen te bellen met je ex. Ze nodigen je ex uit voor overleg en stellen mediation voor, waardoor het nog langer gaat duren voor die betaalt.

Basic-Incasso pakt direct door als je ex niet wil meewerken, want als die had willen betalen, dan was dat al lang gebeurd!

4. Beperkte bevoegdheden

Het LBIO probeert beslag te leggen op het loon of uitkering van je ex.

Als dat niet lukt, wordt na maanden eens een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.

Bij Basic-Incasso klopt de gerechtsdeurwaarder al na een week op de deur van je ex, dus waarom eerst naar het LBIO als zij na maanden iets gaan doen dat Basic-Incasso meteen in gang zet?

5. Onvoldoende informatie

Het LBIO informeert je pas als zij dat willen. Héél af en toe hoor je iets, maar moet je vooral zelf steeds maar bellen. Verder mag je niet eens je eigen dossier inkijken.

Basic-Incasso geeft je 24 uur per dag inzicht in jouw dossier. Je mag daarin ook zelf aantekeningen maken en informatie verstrekken die jouw zaak kan helpen. Je weet dus altijd wat we doen en wanneer.

6. Zonder gerechtelijke uitspraak doet het LBIO niets

Het LBIO doet alleen iets als je een beschikking van de rechter hebt. Als uit andere stukken overduidelijk is wat jullie hebben afgesproken doen ze niets.

Basic-Incasso gaat ook zonder gerechtelijke uitspraak voor je aan de slag. We gaan je ex maandelijks herinneren en achter de broek aanzitten. Desnoods helpt Basic-Law je bij een gang naar de rechter.

gerechtsdeurwaarder

7. Met terugwerkende kracht opgelegde gerechtelijke uitspraken worden niet opgevolgd

Het LBIO zal een zaak die met terugwerkende kracht opgelegd is maar ouder is dan 6 maanden, niet behandelen. Ook al is de uitspraak zelf pas net gedaan!

Basic-Incasso gaat natuurlijk wèl voor je aan de slag. De rechter heeft niet voor niets uitspraak gedaan!

8. Je vordering moet meer dan 1 maand oud zijn maar niet ouder dan 6 maanden

Dus als je ex je voortdurend treitert door steeds te laat of in verschillende bedragen te betalen doet het LBIO niets. Als je ex de derde maand wel betaalt sluit het LBIO het dossier, want je stond nog bij ze in de wachtrij.

Basic-Incasso zal je ex zéér duidelijk maken dat dit moet ophouden! We bereiden samen met jou je zaak vast voor in ons systeem en we slaan meteen toe als je ex weer opnieuw te laat is.

LBOI niet gratis

9. Het LBIO is helemaal niet zo ‘gratis’ als je denkt!

Doordat het LBIO zéér traag is lopen je kosten door èn maak jij schulden omdat je ex nog steeds niet betaalt. En wil je dan bij het LBIO weg, moet je eerst een peperdure rekening betalen!

Basic-Incasso vraagt zich af waarom advocaten of mediators je naar het LBIO sturen om je zo nog verder in de financiële ellende te duwen.

10. Toekomstige termijnen kunnen niet in de incasso worden meegenomen

Jouw eerste incasso voor het LBIO wordt al na 6 maanden gesloten. Het LBIO denkt dat het dan we weer goed zal gaan. Meteen daarna vervalt je ex weer in het oude gedrag en moet je weer opnieuw in de wachtrij van het LBIO plaatsnemen voor een nieuwe zaak.

Basic-Incasso zal direct elke nieuwe wanbetaling door je ex meenemen in de al lopende incasso! Dat mag van de wet, dus krijg je voortaan gewoon je geld en net zo lang als jij dat zelf (dus niet het LBIO) bepaalt.

Kortom:

Wil jij wel snel en doortastend geholpen worden?

Neem dan nu contact met ons op

Share This