Gegevens invullen

1. Uw gegevens
  


 


 


 


 

Op welk rekeningnummer wilt u de achterstallige alimentatie ontvangen? 

 
 
2. Gegevens van de betalingsplichtige

Geeft u zoveel mogelijk informatie over uw betalingsplichtige ex-partner. Hoe meer gegevens u kunt verstrekken, hoe sneller wij de zaak kunnen overnemen.


 
 

Adres onbekend? Geef dan het laatst bekende adres op. Dit mag ook het adres zijn waar u het laatst heeft samen gewoond.
 


 
 


  

 

 
3. Gegevens over het inkomen van de betalingsplichtige

 

  


 

  


 
4. Achterstand alimentatie

Vink aan wat van toepassing is. Op basis van uw antwoorden worden extra gegevens gevraagd binnen dit formulier. *

 
4.1. Achterstand kinderalimentatie
4.1.1. Gegevens van de kinderen voor wie de alimentatie moet worden geind

Kind Verwijderen


  

 

  


 


 

 

 


 

Kind 1Verwijderen


  

 

 
 


 

 
 
4.1.2. Gegevens over de berekening van de achterstand kinderalimentatie

 

 
4.2. Achterstand partneralimentatie
4.2.1. Gegevens over de berekening van de achterstand partneralimentatie

 

 
5. Overige vragen
 

 
6. Extra opmerkingen

Heeft u nog aanvullende informatie voor het LBIO, of wilt u andere zaken die uw aanvraag kunnen helpen kwijt aan het LBIO?


 

Volgende stap: maandbedragen opgeven


Share This