Incasso Tarieven

Bij Basic-Incasso krijg je de beste prijs-kwaliteitverhouding in de branche!

Geen goedkope studenten in onkundige callcenters, maar èchte incassospecialisten en incasso mediators die er een erezaak van maken om jouw debiteur te laten betalen.

Naast onze zéér hoge succes score, scherpe tarieven en voordelig geprijsde abonnementen, willen we ook nog eens transparanter zijn dan anderen in de incassobranche.

Wij geven je daarom wèl inzicht in onze incasso tarieven, in welke incasso kosten er aan een incassotraject zijn verbonden en in welke kosten we aan je ‘klant’ zullen doorberekenen. We vertellen vooraf precies wat we, vanuit Basic incassobureau No cure No pay voor vergoeding zullen vragen wanneer we je incasso opdracht succesvol door middel van No cure No pay incasso hebben volbracht.

Geen verrassingen en wel zo eerlijk, Basic-Incasso dus!

incassokosten berekenen

Stap 1: Gratis Quick Scan

Als je ons belt of je factuur stuurt naar quickscan@basic-incasso.nl, dan krijg je van ons gratis een inschatting van de kans op een succesvol een incassotraject en bespreken we de Basic incassobureau No cure No pay aanpak met je.

 

Stap 2: Incasso opdracht

Als je ons de incasso opdracht gunt, dan krijg je netjes vóóraf bevestigd wat we doen en tegen welke voorwaarden.

 

Stap 3: Incasso startprocedure

Bij aanvang van het incassotraject starten wij met het volgende:

  • We voeren alle gegevens in het BIC systeem in, waarna je met je eigen code kunt volgen wat we allemaal doen om jouw geld binnen te halen. Je bent dus altijd op de hoogte!
  • We analyseren vervolgens de grondslag, geschiedenis, rechtsgeldigheid en verhaalbaarheid van je vordering.
  • We gebruiken daarbij diverse bronnen, zoals de kamer van koophandel, brancheregisters en we gebruiken het internet locatie- en debiteureninformatie te achterhalen.
  • We sturen de wettelijk verplichte incassomelding naar je debiteur, waarin staat dat die binnen 14 dagen moet betalen omdat de wettelijke betalingstermijn is verstreken en dat we incassokosten berekenen en de wettelijke rente berekenen, als de debiteur niet betaalt of een substantiële betalingsregeling met ons treft.

Je investering in de startprocedure, die al vaak tot betaling van de factuur leidt omdat Basic-Incasso in beeld komt, is slechts €25,00 in BTW???

 

Stap 4: Start No cure No Pay activeringstraject

We bepalen intern de beste strategie om tot een succesvolle incasso te komen wanneer je debiteur niet binnen door gestelde 14 dagen heeft betaald.

De standaard aanpak is dat we de debiteur eerst volgens de bewezen Basic-Methode zullen activeren. Dat doen we mede doordat we incassokosten berekenen en de wettelijke rente berekenen. Door vasthoudend te bellen en te mailen, door aanmanen en sommeren of door deze brieven persoonlijk af te leveren als dat nodig is, ervaart de debiteur dat hij vol in beeld is en zal moeten betalen of met ons in gesprek moet gaan om hulp te aanvaarden in het oplossen van de problemen die het niet betalen veroorzaken. Vaak helpen we jouw wanbetaler om diens wanbetalers te activeren, opdat jouw rekening betaald kan worden.

Dit is een absoluut unieke aanpak in de incassobranche! Alleen bij Basic-Incasso worden leverancier en klant weer tot elkaar gebracht, waardoor de verloren omzet herstelt en de factuur wordt betaald. Lees hier over het unieke ‘Live and Let Live incassoprogramma’.

Maar, we blijven altijd vasthoudend in onze aanpak en zetten daarbij alle ervaring en kennis van onze incassospecialisten en incasso mediators in om tot een minnelijke afhandeling te komen en het gehele bedrag plus incassokosten en wettelijke rente wordt voldaan. Hierbij zal, als het nodig is, de inzet van een particulier rechercheur, om bijvoorbeeld een persoon of goederen op te sporen, niet worden gemeden. Deze aanpak is optioneel en altijd in overleg.

Je investering in de No cure No pay fase is € 0,-

Andere kosten verhalen we op je debiteur.

Bij een succesvol incassotraject, rekenen we achteraf, het afgesproken beloningspercentage met je af die je in de tabel kunt lezen in de tabel. Dat zeggen we niet voor niets, want vaak pakken incassobureaus eerst hun eigen beloning en wat er overblijft gaat naar de klant. Wij vinden dat de wereld op zijn kop! Bij Basic-Incasso komt de klant eerst en dan pas wij!

 

Stap 5: Gerechtelijke procedure

Onze ervaring leert dat het overgrote deel van alle door ons begeleide vorderingen, door onze stringente interventies, al tijdens het minnelijke traject wordt voldaan. Helaas zijn er debiteuren die zelfs wij niet zomaar tot betaling weten te bewegen en we in goed overleg een gerechtelijke procedure zullen starten om je debiteur toch tot een gesprek en betaling te verleiden.

Anders dan diverse andere incassobureaus heeft Basic-Incasso speciale afspraken met gerechtsdeurwaarders en advocaten gemaakt om de kosten van een gerechtelijke procedure niet uit de hand te laten lopen.

Het gehele administratieve proces van de te voeren gerechtelijke procedure zullen wij nauwgezet monitoren en kun je volgen via je BIC status in ons systeem.

Je investering in deze fase is afhankelijk van de complexiteit van de zaak en wordt vooraf voor je in kaart gebracht. Je kunt zo in overleg en weloverwogen op basis van de feiten besluiten of je deze fase wenst in te gaan.

 

Stap 6: Executoriale beslagmaatregelen

Nadat de rechter je debiteur tot betaling van de vordering en overige kosten heeft veroordeeld, zal Basic-Incasso de nodige executoriale beslagmaatregelen ten uitvoer laten brengen door een Gerechtsdeurwaarderskantoor. Wij beogen alle in behandeling zijnde zaken snel en minnelijk af te ronden, maar weten uit ervaring dat pressiemaatregelen – waaronder een faillissementsaanvraag – en het nemen van beslagmaatregelen soms onontkoombaar zijn.

 

Tarieven, kosten en abonnementsvoordeel bij Basic-Incasso

In onderstaande tabel kun je lezen dat je bij aanvang alleen de startkosten à €25,- investeert om ons een No cure No pay incassotraject te laten uitvoeren. Onze onderzoek- en arbeidskosten (de incassokosten) en de wettelijke rente mogen we aan je debiteur doorberekenen en hoeven dus niet door jou te worden betaald. Alleen als wij succesvol zijn beloon je ons met het overeengekomen percentage.

Omdat oude facturen in de regel voor een incassobureau veel meer moeite kosten om deze betaald te krijgen dan jonge facturen, zie je dat afhankelijk van de leeftijd van je factuur je vergoeding aan ons wordt bepaald.

Incasso % bij volledige invorderingLeeftijd van je factuur NA gestelde betalingstermijn
6%00 - 14 dagen
8%15 - 30 dagen
10%01 - 03 maanden
15%03 - 06 maanden
20%06 - 12 maanden
40%> 1 jaar
50%> 2 jaar
Incasso % bij gedeeltelijke invordering *Leeftijd van je factuur NA gestelde betalingstermijn
10%00 - 14 dagen
12%15 - 30 dagen
15%01 - 03 maanden
20%03 - 06 maanden
25%06 - 12 maanden
45%> 1 jaar
50%> 2 jaar
* (alleen wanneer je op basis van deelbetaling wenst af te ronden)
Opstartkosten 
€ 25,-BIC-registratie, dossieranalyse, verhaalonderzoek, WIK brief
Overige incasso tarieven 
€ 150,-Uurtarief Incasso-Mediator
€ 100,-Uurtarief Incasso-specialist t.b.v. verweer of advies
€ 50,-Indiening vordering bij curator
€ 50,-Jaarlijkse monitoring faillissement status debiteur
€ 80,-Sommatie-exploot deurwaarder
50% over hoofdsomNo cure No pay incasso voor afgeschreven / Cold case dubieuze debiteuren.

Meer informatie aanvragen

Wil je meer weten over onze Basic-Incasso werkzaamheden? 

Vul het contactformulier hiernaast in of bel direct met 0800 – 235 22742 om een afspraak te plannen.

Vraag hier meer informatie aan?

12 + 1 =

Share This