VVE Bijdrage

Als een bewoner een achterstand heeft in de servicekosten VVE of helemaal niet meer betaalt, dan is dat voor het bestuur van de vereniging van eigenaren vaak een lastige situatie. Enerzijds zullen de servicekosten betaald moeten worden, anderzijds wil je geen conflicten en burenruzies binnen je VVE veroorzaken door een onzorgvuldig incassotraject en gebrek aan empathie.

Het is daarom verstandig een zorgvuldig debiteurenbeheer op de servicekosten VVE door een externe partij te laten uitvoeren. Zo kun je zelf normaal met elkaar communiceren en in geval van achterstand Basic-Incasso de lastige gesprekken laten voeren. Zo weet je dat er gehandeld wordt als iemand niet betaalt, maar ook dat wij met de bewoner met het betalingsprobleem een oplossing werken. Je kunt er als VVE bestuur ook voor kiezen om Basic-Incasso anoniem over de wanbetaler VVE te laten rapporteren, om scheve gezichten en schaamte te voorkomen.

 

De menselijke maar stringente incassoprocedure van Basic-Incasso

Een achterstand op de servicekosten VVE kunnen door verschillende redenen ontstaan.

  • Een bewoner is het niet eens met de besluiten van de VVE vergadering en voert protest
  • Een bewoner is zijn of haar baan verloren
  • Een bewoner zit door een scheiding financieel klem
  • Een bewoner heeft psychosociale problemen
  • Een bewonder is aan het dementeren

Dat vraagt een andere aanpak dan een simpele incassoaanpak door goedkope studenten in een callcenter die alleen maar brieven sturen en vervolgens de deurwaarder inschakelen. Debiteuren- en incassobeheer is namelijk een vak, waarbij onze incassospecialisten of incasso-mediator zorgvuldig maar doortastend tewerk gaan, maar ook werken aan een oplossing voor de wanbetaler VVE.

Voorwaarden VVE incasso

Als het bestuur van de vereniging van eigenaren een VVE incasso wil laten uitvoeren, dan dient zij daartoe wel over een mandaat te beschikken dat door de ledenvergadering is verstrekt. Basic-Incasso helpt je graag deze voorwaarde te installeren.

Vervolgens zal de bewoner inzake de VVE incasso meermaals door ons worden herinnerd en aangemaand zodat uit het dossier de reactie (of uitblijven daarvan) door de wanbetaler VVE aantoonbaar is geadministreerd. Wij houden hierbij tevens rekening met de wettelijke incassotermijn, incassokosten en wettelijke rente die we tijdens de VVE incasso aan de wanbetaler VVE in rekening brengen.

Blijkt dat ondanks onze telefoontjes, emails, brieven en persoonlijk bezoek dat er nog steeds sprake is van wanbetaling en er geen uitzicht is op verandering in het gedrag van de wanbetaler VVE dan zullen we verder optrekken met de gerechtsdeurwaarder, desnoods met vordering van faillissement of lijfsdwang bij de rechter, om tot betaling te komen.

VVE incasso na verkoop van de woning

Het leed achter de voordeur betekent niet dat de servicekosten VVE niet betaald hoeven te worden. De VVE kan de betalingsachterstand van het lopende jaar en van het vorige jaar ook op de nieuwe eigenaar verhalen, óók als die de woning via executieverkoop heeft verkregen.

Eénmalige incasso of serviceabonnement debiteurenbeheer VVE

Je kunt altijd contact opnemen met een incassospecialist of incasso-mediator van Basic-Incasso als je een serviceabonnement heeft. Je kunt dan specifieke situaties doorspreken en krijgt vrijblijvend advies. Maar weet dat hoe sneller we kunnen reageren, hoe meer kans er is op een snelle oplossing zonder conflict of gezichtsverlies.

We vinden het belangrijk om super gemotiveerd om aan je zaak te werken en je vordering binnen te halen en jij hoeft je geen zorgen te maken over oplopende of verborgen kosten. Zo weet je precies waaraan je begint en als we voor je aan het werk zijn, exact wat we voor je doen.

Basic dus, en wel zo transparant!

Basic-Incasso procedure?

Wil je meer weten over onze werkwijze?

Bel dan direct met 0800 – 235 22742 of vraag een adviesgesprek aan aan door het het contactformulier hiernaast in te vullen. Je ontvangt dan een bevestiging, waarna we binnen 24 uur contact met je opnemen. Zo kun je alle rust je vragen stellen.

Meer info over de Basic-Incasso procedure?

7 + 12 =

Share This